Utvärdera mötet

Era möten – går det snabbt och fort? Eller har det gått i stå – trögt som sirap? Har ni roligt? Är det produktivt? Vem är det som talar? Och hur fattas besluten?

Har du funderat på hur ni gör när ni fattar beslut på möten? Denna mall hjälper dig att reflektera kring era beslutsvägar och hur ni håller möten. Med fördel kan man titta på mallen innan, under och efter mötet, för att se till att få bästa möjliga resultat. Om alla på mötet har mallen tar ni ett gemensamt ansvar för att ha bra möten och fatta väl genomtänkta beslut.

Lycka till!

Categories: