Utveckling av Grupp och Ledare UGL

Vill du utvecklas som ledare och medarbetare?

Vi erbjuder dig kursen UGL hos Global Leadership

Bakgrund

Utbildningen bygger på senaste forskningen av Susan Wheelan kring grupper och gruppers utveckling kopplat till ledarskap. I dag är UGL en av de mest populära ledarskapsutbildningarna i landet.

Detta är UGL

UGL är en internatutbildning för dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare.  Utbildningen riktar sig till personer på alla nivåer och i olika branscher som vill utveckla sitt personliga ledarskap och få ökad förståelse för grupprocesser. UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning.  Både styrkor och olikheter tas tillvara för ett effektivt lärande.

UGL lämnar ingen oberörd!”

Historien bakom UGL

Under slutet av 1970-talet i USA skapade det amerikanska försvaret ett omfattande 16 veckor långt program för interna konsulter. Dessa konsulter var avsedda att arbeta som förändringsagenter efter avslutad utbildning. Deras huvudsakliga uppdrag var att omstrukturera och förnya ledarskapsutbildningen inom det amerikanska försvaret. Den centrala kursen som användes i deras insatser och senare blev obligatorisk för alla med ledande befattningar inom det amerikanska försvaret gick under namnet LMDC, vilket stod för Leadership and Management Development Course.

Samtidigt arbetade den svenska psykologen Anders Risling inom det svenska försvaret. Risling fick kännedom om det amerikanska konsultprogrammet och inspirerades att anpassa och införa liknande metoder i Sverige. År 1978 genomförde han den allra första utbildningen i Sverige, vilken fick beteckningen UGL – Utveckling av Grupp och Ledare.

Detta initiativ introducerade en banbrytande metodik inom det svenska ledarskapsutvecklingslandskapet och etablerade UGL som en betydande träningsmodell inom grupp- och ledarskapsutveckling. Genom att anpassa och vidareutveckla de amerikanska principerna till den svenska kontexten skapade Risling en programstruktur som fokuserade på att utveckla effektivt ledarskap och dynamiken i gruppdynamik.

Kursen ger dig möjlighet att utveckla:

  • Förmågan att kommunicera
  • Förmågan att ge och ta emot utvecklande feedback
  • Insikt om individens påverkan på gruppens utveckling
  • Förståelse för behovet av olika ledarstilar
  • Förståelsen för konflikters betydelse av gruppens utveckling
  • Självinsikten som ger ökad självkänsla
  • Förmågan att hantera stress
  • Kunskaper kring grupprocesser

Utbildningstillfällen:

Vi har inga fasta datum på när UGL hos Global Leadership går, utan vi tar emot förfrågningar om att hålla utbildningen. Är du intresserad av att gå utbildningen hos oss, fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss så fort som möjligt.

Kursledare

Ingela Berggren