Försvarssignaler

En viktig ingrediens i kommunikation är att verkligen lyssna in vad som sägs, men om man inte vet vad man ska lyssna efter? Ta exemplet att du ska införa en förändring och vet inte riktigt hur detta ska tas emot. För att öka din förmåga att plocka upp signaler finns nu mallen som kan hjälpa dig. Ladda ner denna mall och jämför beteende hos kollegor med listans försvarssignaler. Kanske kan du nu märka sådant du inte tidigare såg fanns?

Det andra tipset för att använda mallen är att reflektera efter möten, med listan i handen, och fundera över om du mötte något av beteendena.

Ett tredje tips är att kolla av dig själv då och då!

Lycka till!!

Categories: