Emotionell Intelligens

Utforska känslor genom emotionell intelligens (EQ)!

”Emotionell intelligens ger dig förmågan att upptäcka mikrouttryck som kan revolutionera ditt samspel med andra människorsäger Eva Hyllstam.

Är du nyfiken på att lära dig mer om emotionell intelligens och hur det kan gynna er som arbetsplats? Med högre EQ/EI kommer ni att förbättra era interaktionsfärdigheter, särskilt i avgörande situationer. Ni kommer att öka er förmåga att utvärdera informationens trovärdighet som ni samlar in genom observation, samtal, intervjuer och undersökningar.

Med bas i vetenskapliga teorier beskriver vår föreläsare Eva grunderna inom emotionell intelligens. Alternativt, om ni redan har grunderna, kan hon leda er i en fördjupningsdag kring ämnet. Uppläggen är helt anpassat efter individuella behov.

Hur kommer EQ att gynna dig?

Du kanske redan enkelt kan läsa starka känslor hos andra, men kan du göra det när känslorna är svagare eller när de snabbt flimrar förbi? Kan du upptäcka när någon döljer sina känslor?

Våra föreläsningar hjälper dig att lära dig grunderna i att tolka även de mest subtila och snabba emotionella signalerna. Genom att använda beprövade forskningsmetoder kan du öka din förmåga att identifiera och förstå känslor hos andra människor och därmed bygga starkare och mer produktiva relationer.

Emotionell intelligens (EQ) är nyckeln för att:

  • Känna igen och hantera dina egna känslor
  • Identifiera och utvärdera känslor hos andra
  • Använda lämpliga strategier för att bygga effektiva relationer

Föreläsare:

Eva Hyllstam