Utbildning Emotionell intelligens

Utforska känslor med vår utbildning i emotionell intelligens (EQ)!

”Emotionell intelligens ger dig förmågan att upptäcka mikrouttryck som kan revolutionera ditt samspel med andra människorsäger Eva Hyllstam.

Genom vårt program kommer du att förbättra dina interaktionsfärdigheter, särskilt i avgörande situationer. Du kommer att öka din förmåga att utvärdera informationens trovärdighet som du samlar in genom observation, samtal, intervjuer och undersökningar.

Vi är stolta över att introducera Dr. Ekmans utbildningar i Sverige, exklusivt genom Global Leadership! Vår utbildning har översatt den banbrytande forskningen inom emotionell intelligens till praktiska färdigheter som du kan använda i din vardag. Som ett licensierat utbildningscenter för Paul Ekman International, erbjuder vi dig möjligheten att dra nytta av mer än fyrtio års forskning från Dr. Paul Ekman.

Vem är Dr. Paul Ekman?

Dr. Paul Ekman har ägnat över fyra decennier åt forskning om känslor, mikrouttryck, kroppsspråk och trovärdighet. Hans metoder inom emotionell intelligens har utbildat personal från myndigheter som FBI, CIA, Secret Service och amerikanska polisen.

Hans arbete är grunden till TV-serien ”Lie To Me” och Disney-filmen ”Inside Out,” som utforskar en tonårstjejs emotionella liv.

Nyligen samarbetade Dr. Ekman med Rumäniens nationella säkerhets- och underrättelseenhet på Bukarests flygplats. Resultaten visade att utbildningen ökade förmågan att bedöma trovärdighet hos intervjupersoner från 55% till imponerande 85%.

Hur kommer EQ att gynna dig?

Du kanske redan enkelt kan läsa starka känslor hos andra, men kan du göra det när känslorna är svagare eller när de snabbt flimrar förbi? Kan du upptäcka när någon försöker dölja sina känslor?

Vår utbildning hjälper dig att lära dig att tolka även de mest subtila och snabba emotionella signalerna. Genom att använda Dr. Ekmans forskning kan du öka din förmåga att identifiera och förstå känslor hos andra människor och därmed bygga starkare och mer produktiva relationer.

Ytterligare kan vi ställa en annan relevant fråga och det är hur bra du är på att se om en annan människa ljuger eller säger sanningen? Många tycker att de är bra på det, men i genomsnitt ser otränade bara 54 % av känslor. Det är ungefär detsamma som slumpmässigt. Kursdeltagare som har slutfört kurser med Dr. Ekmans forskning får upp till 90% träffsäkerhet.

Utbildning i Emotionell intelligens (EQ) är nyckeln för att:

 • Känna igen och hantera dina egna känslor
 • Identifiera och utvärdera känslor hos andra
 • Använda lämpliga strategier för att bygga effektiva relationer

Utbildningens mål – Efter avslutad utbildning kommer du att kunna:

 • Förstå hur känslor fungerar
 • Identifiera och utvärdera emotionella ”hotspots”
 • Hantera dina impulser i realtid
 • Känna igen känslor hos andra för en djupare förståelse
 • Använda en strukturerad metod för att upptäcka ansiktsuttryck
 • Identifiera och utvärdera ledtrådar till lögner och sanningen
 • Använda aktivt lyssnande och observation

Utbildningsdatum:

 • 20-22 mars
Agenda – Dag 1:
 • Förtest
 • Förståelse av känslor
 • Ansiktsuttryck
 • Automatiska bedömningssystem
 • Självmedvetenhet och självkontroll
Agenda – Dag 2:
 • Definition av lögn och sanning
 • Psykologiska modeller
 • Subtila/partiella/miniuttryck
 • Kroppsspråk
 • Verbal stil, innehåll och röst
Agenda – Dag 3:
 • Tankar och känslor
 • Minne
 • Kontextens betydelse
 • Eftertest

Bli en mästare på att förstå och hantera känslor med vår utbildning i emotionella intelligens (EQ). Lär dig att läsa mellan raderna och bygga starkare relationer. Anmäl dig nu och ta ditt ledarskap till nästa nivå!

Är du intresserad av att veta mer om vår utbildning?

Ladda ner vårt utbildningsmaterial i PDF för mer detaljer eller kontakta oss för mer information.

 

Paul Ekman International LogoPaul Ekman Licensed PEI Partner