Mest flexibel vinner?

2018-12-12

I denna globala värld, som vi alla numer dagligen möts av; hur ska du som ledare kunna hantera mångfald och hur ska du kunna hantera en konstant föränderlig värld? Enkelt svar – du måste vara flexibel.

 

Eller är det så enkelt? Vad innebär det ens att vara flexibel? Googlar man på flexibilitet i arbetslivet handlar det mest om att arbetstagare måste vara flexibel på arbetsplatsen. Det handlar om när man arbetar, var man arbetar, struktur för hur man arbetar och med vem man arbetar. Jag saknar vinklingen att beteendet behöver vara flexibelt.

Vad menar jag då med ett flexibelt beteende och att mest flexibel vinner?

Ordets grundläggande betydelse är förmågan att reagera på och anpassa sig till förändringar. Ett av de många verktyg som vi arbetar med på Global Leadership är verktyget IDI (Interpersonal Dynamics Inventory). Det är ett mätverktyg där minst sex personer som känner dig väl får beskriva hur du beter dig. De skattar fördefinierade påståenden och hur väl de passar in på dig. Du får också själv göra en skattning. Du får resultat på parametern ”Adaptability”, vilket betyder hur flexibel din omgivning tycker att du är:

”Adaptability mäter hur mycket en person upplevs förändra/anpassa sitt beteende för att möta andras behov i olika situationer.”

Så en av parametrarna, faktiskt en framgångsfaktor för att bli en uppskattad och framgångsrik ledare, är förmågan att kunna anpassa sitt beteende till andra människors behov i olika situationer. Det påverkar samarbetsförmågan, vad andra förmår leverera och din egen personliga effektivitet. Det påverkar också hur medarbetarna tar till sig förändringar, hur de trivs och ifall de mår bra.

Men som på alla mynt finns det en baksida. Vad kostar flexibilitet hos mig själv? Hur mycket våld gör jag på mig själv för att framgångsrikt möta olika förändringar, personlighetstyper och kulturer? Forskningen visar att ju mer flexibel jag är, desto mer anstränger jag mig själv och ju mer rigid jag är, desto mer anstränger jag min omgivning.

Så var går den magiska gränsen för hur långt du ska sträcka dig? Vet du hur adaptiv du är? Och vad behövs för att veta hur mycket du bör anpassa dig till varje kollega? Jo, som allt annat inom ledarskapet så börjar det hos dig själv. Att veta vem du själv är, först då kan du förändra dig själv. Efter det kan du ta reda på vem den andre är och först då (!) är det läge att fundera på hur och när du ska förändra andra.

IDI:n ger dig en bra bild av dig själv. Kanske är andras skattning som din egen, och då har du fått ett kvitto och förstärkt självbild. Eller så får du nya insikter och en större förståelse för hur andra upplever dig. Oavsett, för att bli säker på din egen flexibilitet kan IDI-testet vara ett bra första steg. Som sagt – ledarskapet börjar hos dig själv…

I modul 2 i vår förändringsutbildning mäter vi din IDI-profil och du får full tillgång till hela verktyget. Du får en tydligare bild av dig själv och kommer att förstå skillnaden gentemot andra – i förändring, konflikt, relation, osv. Allt för att du ska kunna vara mest flexibel…

 

Johanna

 

Vill du kunna leda dig själv och andra genom förändring? I höst startar kursen Certifierad Förändringsledare.

Läs mer om kursen här