Följarskap Del 1

Följarskap!

Instruktioner: För varje fråga, använd skalan nedan för att ange i vilken utsträckning uttalandet beskriver dig och ditt beteende i den givna situationen.

Svara på i vilken  grad instämmer du med följande påstående:
0 = Inte alls
6 = Helt och fullt

Jag upplever uppgiften meningsfull.

Avser uppgiften "Åtta personer".

Jag har identifierat vilka aktiviteter som är mest kritiska för uppgiften och delar med mig av dem till andra.

Avseende uppgiften "Åtta personer".

Jag uttrycker mina åsikter om viktiga frågor i denna typ av situation även om det kan innebära konflikt med gruppen eller tom. repressalier.

Avseende uppgiften "Åtta personer".

Jag har som en vana att tänka självständigt och kämpa för nya idéer som kommer att bidra väsentligt till ledarens eller organisationens mål.

Tänk generellt i ditt arbete.

Jag har som en vana att försöka lösa svåra problem (tekniska eller organisatoriska) och tycker inte att det bara är ledarens uppgift.

Tänk generellt i ditt arbete.

Jag brukar hjälpa ledaren eller organisationen att se både potential och riskerna med idéer eller planer. Jag kan spela "djävulens advokat" om det behövs.

Tänk generellt i ditt arbete.

Som oftast arbetar jag aktivt och är transparent med mina styrkor och svagheter snarare än att försöka dölja dem.

Tänk generellt i ditt arbete.

Jag brukar ifrågasätta ledarens beslut snarare än att bara göra vad jag är tillsagd.

Tänk generellt i ditt arbete.

Om en ledare ber mig att göra något som strider mot mina värderingar säger jag nej.

Tänk generellt i ditt arbete.

Jag agerar utifrån ledarens eller gruppens normer snarare än mina egna normer.

Tänk generellt i ditt arbete.