Arbetshjulet

Att hinna med allt är svårt, så hur ska du prioritera? Vi använder verktyget Arbetshjulet för att fånga nuläget. Det ger en överblick över ditt arbetsliv just nu. Det hjälper dig att göra en strategisk plan över hur din målbild ska se ut framöver.

Efter en ledighet kan det vara bra att uppdatera sig på hur hjulet snurrar. Eller efter ett projektavslut. Kanske innan en förändring ska påbörjas? Ja, det är inte dumt att stoppa tån i vattnet för att känna av temperaturen.

Vi använder också denna när ett år har avslutats.

Lycka till!

Categories: