Utveckling av Grupp och Ledare

UGL

Vill du utvecklas som ledare och medarbetare?

Då erbjuder vi dig kursen UGL

Bakgrund

Utbildningen bygger på senaste forskningen av Susan Wheelan kring grupper och gruppers utveckling kopplat till ledarskap.  I dag är UGL en av de mest populära ledarskapsutbildningarna i landet.

Detta är UGL

UGL är en internatutbildning för dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare.  Utbildningen riktar sig till personer på alla nivåer och i olika branscher som vill utveckla sitt personliga ledarskap och få ökad förståelse för grupprocesser.  UGL bygger på uplevelsebaserad inlärning.  Både strykor och olikheter tas tillvara för ett effektivt lärande.

UGL lämnar ingen oberörd!”

Kursen ger dig möjlighet att utveckla:

  • Förmågan att kommunicera
  • Förmågan att ge och ta emot utvecklande feedback
  • Insikt om individens påverkan på gruppens utveckling
  • Förståelse för behovet av olika ledarstilar
  • Förståelsen för konflikters betydelse av gruppens utveckling
  • Självinsikten som ger ökad självkänsla
  • Förmågan att hantera stress
  • Kunskaper kring grupprocesser

Kursledare

Ingela Berggren