Följarskap Del 2

Följarskap!

Instruktioner: För varje fråga, använd skalan nedan för att ange i vilken utsträckning uttalandet beskriver dig och ditt beteende i den givna situationen.

Svara på i vilken grad instämmer du med följande påstående:
0 = Inte alls
6 = Helt och fullt

Dina personliga mål är i linje med uppgiftens och gruppens mål.

Avser uppgiften "Åtta personer".

Jag är mycket engagerad i uppgiften och just därför delar jag med mig av mina främsta idéer och gör mitt bästa.

Avseende uppgiften "Åtta personer".

Jag är entusiastisk över uppgiften och sprider det till mina kollegor.

Avseende uppgiften "Åtta personer".

Jag tog initiativet att leta efter och slutföra uppgifter som är utöver mina uppgifter.

Avseende uppgiften "Åtta personer".

Jag är inte ledare för gruppuppgiften, men bidrar fortfarande på hög nivå och gör ofta mer än min del.

Avseende uppgiften "Åtta personer".

Jag brukar aktivt utveckla min kompetens inom kritiska aktiviteter för att bli mer värdefull för resultatet, ledaren och organisationen.

Tänk generellt i ditt arbete.

Jag har som en vana att direkt lista upp framgångsrika aktiviteter som är viktiga för ledaren/organisationen vid uppstart av nytt projekt/ny uppgift.

Tänk generellt i ditt arbete.

Jag hjälper kollegor och får dem att lyckas, även om jag inte får någon egen vinning.

Tänk generellt i ditt arbete.

Jag förstår generellt ledarens och organisationens behov, mål och begränsningar och arbetar hårt för att hjälpa till att möta dem.

Tänk generellt i ditt arbete.

Ledare kan generellt ge mig ett svårt uppdrag utan att behöva följa upp, med vetskap om att jag kommer att uppfylla resultat med högsta kvalitet och jag kommer att ”fylla hålen” om det behövs.

Tänk generellt i ditt arbete.