Certifierad Förändringsledare

- Lyckas med ditt förändringsarbete 

Certifierad Förändringsledare

Kursbeskrivning

Förändringar är något som är nödvändigt för att en verksamhet ska utvecklas och överleva. Att leda i förändring kan vara både svårt och utmanande. Genom Global Leaderships utbildning i förändringsledning får du som ledare rätt förutsättningar att kunna hantera, utveckla och förvalta förändringar inom din organisation.Vår utbildning ger dig arbetssätt och verktyg för att genomföra förändringar på ett djupgående och strukturerat sätt. Du får med dig rätt verktyg för att motivera, engagera och skapa förståelse för förändringsledning. Utbildningen kommer ge dig praktiska och teoretiska kunskaper kring hur förändringar påverkar organisationen samt hur enskilda medarbetare står i centrum i förändringsarbetet. Ett framgångsrikt förändringsarbete sköter inte sig själv. Det krävs struktur och en ledare som kan motivera och leda medarbetarna igenom förändringen. Ledarens uppgift handlar om att vinna förtroende, delaktighet och engagemang.

För vem är utbildningen? 

  • Företag i förändring eller som ska in i förändring
  • Personer i ledande befattning
  • Ledare oavsett tidigare erfarenhet inom förändringsledning

Utbildningen ger dig:

  • Kännedom om vad förändring är
  • Verktyg att leda din organisation genom förändring
  • Insikt i hur du själv och andra fungerar i förändring
  • Kännedom om förändringsprocessen olika steg

Efter utbildningen kommer du:

  • Kunna leda dig själv och andra genom förändring
  • Identifiera och bidra till att din arbetsplats förändringsprocesser blir tydliga och implementerade
  • Kunna lägga upp, planera och kommunicera kring förändring på ett effektivt sätt

Omfattning

Kursprogrammet är på 10 dagar och uppdelat på fem moduler. Du kan gå hela kursen eller enskilda moduler. För dig som går hela kursen ingår individuell coachning mellan varje modul och extra föreläsningar/inspirationsmaterial.

Du som går hela kursen kommer även arbeta med en individuell arbetsuppgift. Uppgiften är antingen fiktiv eller reell, baserad på en pågående eller kommande utmaning på ditt företag. Du kommer arbeta med uppgiften under större delen av utbildningen och få möjlighet att samarbete med andra kursdeltagare. Kursledarna kommer att stötta dig i ditt individuella arbete för att uppnå största möjliga inlärning. Det individuella arbetet är till för att du i praktiken ska få testa på den teori som lärs ut under kursen. Från förändringsplan och strategi till kommunikation och gruppdynamik. Vid sista modulen sker en redovisning av ditt individuella arbete.

 

Kursledare

Johanna Ottosson

Thomas Pedersén

Eva Hyllstam