Titta på känslorna - De räknas!

Förstå emotionell intelligens

Emotionell intelligens

Global Leadership erbjuder de unika
Dr. Ekman-utbildningarna i Sverige!

 

Vem är Dr. Paul Ekman?

Dr. Paul Ekman har forskat på känslor, mikrouttryck, kroppsspråk och trovärdighet i mer än fyrtio år. Hans metoder om emotionell intelligens har använts för att utbilda personal från FBI, CIA, Secret Service, myndigheter och polismyndigheter i USA. Vidare sprids nu hans forskning och används praktiskt inom områden där förmågan att bygga relationer, att hantera sina egna känslor och förmågan att bedöma trovärdighet och lögner är viktigt.

Dr. Ekmans forskning utgör grunden för den berömda amerikanska FOX TV-serien ”Lie To Me”. Med Tim Roth i huvudrollen har Dr. Ekman agerat som vetenskaplig konsult i skapandet av serien. Dr. Ekman har också bidragit med sin vetenskaplig grund till Disneys stora filmhit ”Inside Out”  – på svenska ”Insidan Ut”  – om en tonårsflickas emotionella liv.

Nyligen har en större utbildningsinsats genomförts på flygplatsen i Bukarest i samarbete med Rumäniens nationella säkerhets och underrättelseenhet. Den starka fördelen med utbildningen har vetenskapligt dokumenterats. Före och efter tester har dokumenterats och praktikanternas förmåga att bedöma de intervjuades trovärdighet ökade från 55 %, dvs nästan slumpmässigt, med upp till 85 % träffsäkerhet.

 

Hur kan du ha nytta av detta?

Du kan antagligen enkelt läsa känslor som visas tydligt. Frågan är dock om du kan läsa av dem när känslan är svag eller när den snabbt är över? Och frågan är om du kan läsa av när den andra personen försöker dölja sina känslor?

Ytterligare kan vi ställa en annan relevant fråga och det är hur bra du är på att se om en annan människa ljuger eller säger sanningen? Många tycker att de är bra på det, men i genomsnitt ser de otränade bara 54 % av känslorna. Det är ungefär detsamma som slumpmässigt. Kursdeltagare som har slutfört kurser med Dr. Ekmans forskning får upp till 90% träffsäkerhet.

Är du intresserad av att veta mer?

I våra utbildningar går vi igenom Dr. Paul Ekmans forskning. Vi gör också specialdesignade utbildningar. Kontakta oss för mer information.