Porträtt av Eva Hyllstam som beskriver ledarskap ur ett svenskt perspektiv.

Mina 5 erfarenheter av att driva förändring

2018-08-30

I 30 år har jag jobbat med ledarskap i någon form. Att utbilda, träffa och samtidigt vara ledare har givit mig olika perspektiv. Det är nog allmänt känt att ledarrollen ibland kan kännas tung att axla. Att vara förändringsledare kan vara en sådan roll. Att leda i förändring är spännande, men också svårt och utmanande. Här har jag samlat fem erfarenheter som jag upplevt viktiga i ett lyckat förändringsarbete.

 

1.      En klar och tydlig vision, nedbruten på mål och delmål

Jag är en person som ser saker i stora drag. För mig räcker det med en liten del fakta, så har jag saken klar för mig. Det bidrar till att jag ofta stannar för tidigt när jag förmedlar min vision och därav utelämnar detaljer. Jag blir helt enkelt inte tillräckligt tydlig. Andra hänger inte med och förstår inte vad jag menar. Jag glömmer att sätta upp mål och delmål som är enkla och begripliga för den som ska uppfylla dem.

Istället hade jag många gånger behövt sätta mig med personen, dela upp den stora visionen på ett halvår, kanske t o m månadsvis, och sedan följa upp veckovis. På så vis hade jag märkt när information saknades och kunnat fylla på i efterhand. Tillsammans hade vi kunnat staka ut vägen framåt.

 

2.      Kompetens

När jag anställt personal har det varit utifrån de förutsättningar som rådde just vid det tillfället. Men kompetenskrav förändras över tid. I min förväntansnivå kan jag missa hur jag tror att personalen vill utvecklas och lära sig mer om olika områden. Vi har inte sett samma behov av utveckling. Exempelvis har jag trott att någon vill utöka sina datakunskaper, men han eller hon vill förstå mer om människor. Det har då uppstått ett förväntansgap mellan oss. Den förväntade kunskapen från min sida har inte matchats av personalens faktiska kunskapsläge. Jag har önskat att någon besitter en kompetens som den helt enkelt inte var anställd för. Detta är svårt att förutse, men som ledare är det viktigt att vara tydlig med förväntningarna om utveckling.

 

3.      Vilja, tid och lust

Då kompetens är färskvara och förändringarna är ständigt pågående behövs vilja och lust för att ta sig an förändringar och de utmaningar de innebär. Tiden är också en faktor. Det är inte roligt för någon som redan har många arbetsuppgifter att ta sig an ytterligare ett område som är nytt och kanske obekvämt. Man känner sig osäker, kompetensbristerna blir tydliga och det ska finnas tid och ork för att gå in i det nya med entusiasm. Frågan blir ofta vem som ska stå för motivationen och viljan att driva förändringar framåt. Jag kan inte kräva att mina visioner endast ska mottas med glädje. Jag behöver få min glädje att smitta av sig på personalen.

 

4.      Rolltydlighet

”Ingår detta i min nuvarande roll menar du?”. Jag har fått frågan flera gånger och blivit lika förvånad varje gång. Jag har varit företagsledare och ägare av samma bolag under 29 år och jag har sett hur villkoren för bolaget har förändrats över tid. Idag är vi definitivt inte samma bolag som startade i slutet på 80-talet. För mig blir det då en självklarhet att även rollerna förändras. Men, det som är självklart för mig är inte självklart för någon annan. Jag måste se till att roller och rollbeskrivningar ständigt anpassas och följer med bolagets förändring, annars kan jag inte förvänta mig att personalen ska förstå vad som är deras ansvar.

 

5.      Över och underskattning

Jag underskattar oftast hur lång tid det tar för en idé att få fäste. Den ska in i ett existerande system och där passar den inte omedelbart in. Det tar tid för idéer att växa och bli ägda av de personen som ska utföra dem. Man måste få tid att göra förslagen och målen till sina egna. Jag underskattar också ofta hur gärna man vill hjälpa till och vara en del av det nya. Jag tolkar frågor på detaljnivå som motstånd, när det egentligen mer handlar om att förstå och göra till sitt eget. Jag tror att vi alla vill vara stolta över det vi åstadkommer, vår arbetsinsats. Frågan är hur ofta vi som ledare är i vägen för vår egen personals förändringsframgång?

Varje dag tillsammans med min personal är ett lärande. När det fungerar som bäst växer vi tillsammans på jobbet, både som människor och i våra arbetsroller.

 

Vill du kunna leda dig själv och andra genom förändring? I höst startar kursen Certifierad Förändringsledare.

Läs mer om kursen här